Měsíční reporty

Příslušené období odpovídá názvu souboru dle syntaxe „IČO…._YYMMDD“.

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018